Åre Fjällkuranstalt i slutet på 1930-talet

 Syster Karin

Fotograf ännu okänd!

 Bilden från Olof Herlings fotosamling