Upphill - Hummeln-Åre

Lite längre upphill, år 2000 tror jag visst att det var...och Hanson var efternamnet!