Samling framför "Syster Ingers stuga" i oktober 1984 - bakom flaggan - markägarna Ester och Magnus Magnusson

 

Vinter

Vintertid på 1990 talet