Några bilder från Skutskjutet 2011

12:05

12:15

12:20

12:06

12:18

12:23

12:24

12:35 -väntande inför start

12:38