Den enda återstående byggnaden av den gamla sjukhusbyggnaden, fortfarande i bruk vintern 2010.

Pensionstyrelsen tog år 1919 beslut om att uppföra ett sjukhus i Åre. Sjukhuset drevs av AB Kurortsverksamhet och blev av ortsborna benämt "Kuran". Ritningarna till sjukhuset gjordes av arkitekt Karl Günter i Stockholm, och med Mårten Olsson som byggmästare på plats i Åre. I februari 1923 invigdes det av förste överläkaren Georg Kindberg.

Bilder av bygget tagna av Nils Thomasson finns hos Jamtli.