Appropå det tillbyggda gula huset i centrum av bilden....

Thyra Roland utanför sitt "Tottgården"

bilden från 1961.

Bilden  tagen av Anders. Hedström