Ovan - Björnänge 3 mars 2014, fotat från Renfjället          hk

Del av Björnänge och Björnen - fotat från Renfjället troligen 2003