Foto av Erik Collin på Kurortsvägen utanför sjukhuset tid- tidigt 50-tal?

Skannat ur Anders Hedströms fotoalbum