På väg mot Blåsten, en dag på 70 talet

Nils Åke Eriksson var en välkänd person i Åre på 1970-talet - en god vän och en bra kamrat också på fjället.