Maj 2005

På bilderna ovan visar Bengt Anders Lindhs bilder ett möte på Karl Johans väg mellan representanter från Åres yngre generation och den hitkommenderade Svenska ordningsmakten -  mötet avlöpte fredligt.

"Nato-mötet" 

var ett möte arrangerat av det NATO -anknutna organet EAPR och hölls i maj 2005.

(EuroAtlantiskaPartnerskapsRådet) eller Euro-Atlantic Partnership Council se  http://www.sweden.gov.se/sb/d/5275 )

  Politiker och militärer från 45 (Uzbekistan uteblev) länder kom till Åre.

Nedan några gamla men fortfarande fungerande länkar om händelsen,

(kan försvinna en efter en.. med tiden).

http://www.dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2006/12/11/4612

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=418778

http://www.geocities.com/jack_rossi_1/samarbete.html

http://www.aftonbladet.se/ledare/article288507.ab

http://www.yelah.net/articles/kronika050420

Tillbaka