Från "Kulturhistoriskt värdefull" till parkeringshus....?

Festsalen